Wachttijd

Wachttijd is bij diverse verzekeringen van toepassing waarvan men vindt dat de kans op misbruik aanwezig is. Wachttijd is de periode na het afsluiten van een bepaalde verzekering, in dit geval dus de uitvaartverzekering, waarin de verzekerde niet op een (volledige) vergoeding kan rekenen van de verzekeraar. Om het even wat voor u te verduidelijken gebruiken we als voorbeeld even een periode van 6 maanden. Heeft u met een dergelijke wachttijd te maken bij uw uitvaartverzekeraar en u komt binnen 6 maanden te overlijden, dan heeft uw uitvaartverzekeraar heel simpel gezegd dus niet de verplichting om volledig te vergoeden. Het klinkt misschien een beetje vervelend dat er door sommige uitvaartverzekeraars zo te werk wordt gegaan, maar het dus met name zelfbehoud voor verzekeraars.

Nut van wachttijd

Dat er regelmatig misbruik van uitvaartverzekeraars wordt gemaakt door consumenten die denken ergens een slaatje uit te kunnen slaan mag duidelijk zijn. De wachttijd is er dan ook om dit zoveel mogelijk te beperken en om ervoor te zorgen dat het niet zo is dat men een verzekering af gaat sluiten puur om het feit dat er dan al direct een beroep op kan worden gedaan. Overigens zult u zeker niet overal met wachttijd te maken krijgen, dus in het geval van de uitvaartverzekering kunt u ook gewoon kiezen voor een verzekeraar die hier niet mee werkt.

Duur van wachttijd bij uitvaartverzekering

De duur van de wachttijd is variabel in de zin dat deze niet altijd voor iedereen gelijk hoeft te zijn. Zo zou u bijvoorbeeld met een vrij lange wachttijd van een paar jaar te maken kunnen krijgen in een extreem geval, wanneer u een zeer slechte gezondheid heeft. Voor een verzekeraar zou zoiets dus een reden kunnen zijn een extra lange wachttijd voor de uitvaartverzekering te gebruiken, opnieuw puur uit zelfbehoud. Overigens maakt het hierbij dus niet uit om wat voor uitvaartverzekering het gaat en geldt dit dus ook voor de begrafenisverzekering exact hetzelfde.

Previous post:

Next post: