Goedkoopste uitvaartverzekering

Het is niet nodig dat u voor een uitvaartverzekering teveel geld betaalt, in elk geval niet als u de goedkoopste uitvaartverzekering kiest. Echter dient u dan wel meerdere uitvaartverzekeraars te bekijken, want zo zult u de goedkoopste uitvaartverzekering zeker kunnen gaan vinden. De goedkoopste uitvaartverzekering zal verschillen voor ieder persoon, want bij een uitvaartverzekering zijn er 2 componenten namelijk zeer belangrijk voor het bepalen van de goedkoopste uitvaartverzekering, en dat zijn namelijk de leeftijd van u als verzekerde en daarnaast ook de totale kosten van de uitvaart. Wanneer u namelijk deze 2 gegevens gaan invullen bij een uitvaartverzekeraar voor het berekenen van de premie zal snel duidelijk worden of u met een goedkope uitvaartverzekering te maken heeft of niet.

Vergelijk diverse uitvaartverzekeraars

Goedkoopste-uitvaartverzekering-Dela
Max. te verzekeren uitvaart: €17.500


Koopsom mogelijkheid: nee


Medische keuring: ja


Kinderen tot 18 jaar meeverzekerd: nee
Premie berekenen

Goedkoopsteuitvaartverzekering-Monuta
Max. te verzekeren uitvaart: €15.000


Koopsom mogelijkheid: ja


Medische keuring: ja


Kinderen tot 18 jaar meeverzekerd: ja
Premie berekenen

Er zullen uitvaartverzekeraars zijn die voor u de goedkoopste uitvaartverzekering hebben als u al wat ouder bent, terwijl u wellicht beter weer bij een andere uitvaartverzekeraar terecht kunt als u nog wat jonger bent. De goedkoopste uitvaartverzekering zult u zeker tegenkomen, maar u weet dus pas echt zeker of u een goedkope uitvaartverzekering gevonden heeft op het moment dat u de premie hiervan heeft vergeleken met het aanbod van de andere verzekeraars, want zonder vergelijken zal het onmogelijk zijn tot de goedkoopste uitvaartverzekering te komen.

Goedkoopste uitvaartverzekering kosten

Welke kosten er gemoeid zijn met de goedkoopste uitvaartverzekering is niet te zeggen, aangezien dit vrijwel altijd weer anders is. Oudere mensen betalen standaard iets meer voor de uitvaartverzekering, maar de premie is natuurlijk ook gebaseerd op de uitvaartkosten voor de uitvaart zoals u deze voor u ziet. Zo zit er in de premie natuurlijk een verschil tussen een verzekerde uitvaart van €6.000,- of €10.000,-. Bekijk dus ook altijd welk bedrag het beste is om te verzekeren, zodat in ieder geval de kosten zijn gedekt. Een uitvaartverzekeraar kan u hierin inzicht geven, zodat het voor u mogelijk is om te kiezen voor een goede uitvaartverzekering en het liefst natuurlijk dan ook nog de goedkoopste uitvaartverzekering.

Wanneer u de goedkoopste uitvaartverzekering gevonden heeft en deze ook af wilt gaan sluiten kunt u bij sommige uitvaartverzekeraars een keuze maken hoe u graag de premie zou willen betalen. De meest gangbare manier is gewoon het betalen per maand, maar er zijn verzekeraars die u daarnaast nog een andere mogelijkheid geven, namelijk de mogelijkheid tot de koopsom.

Goedkope uitvaartverzekering dankzij koopsom

De koopsom zal vrijwel altijd een goedkope uitvaartverzekering en zo niet zelfs de goedkoopste uitvaartverzekering opleveren. Betaalt u de premie van de uitvaartverzekering namelijk middels de koopsom, dan is het zo dat u alle premie dus u aan de verzekeraar verschuldigd bent in één keer voldoet. Dat is dus wel een flinke smak geld die u dan in één keer dient te voldoen, maar dan heeft u het dus wel gehad. De goedkoopste uitvaartverzekering kan zeker middels een koopsom worden bereikt, want door voor de koopsom te kiezen zal een verzekeraar dit als het ware belonen met een premiekorting en heeft u in totaal dus minder aan premie hoeven te betalen. Voor veel mensen is het echter te duur om de premie ineens af te betalen en daarom kiezen de meeste mensen ook gewoon voor het betalen van premie op maandelijkse basis. Dat is natuurlijk ook een prima optie, maar u zou dus voor het vinden van de goedkoopste uitvaartverzekering ook kunnen overwegen om voor een koopsom uitvaartverzekering te kiezen.

Uitvaartverzekeringen vergelijken

Het belang van de uitvaartverzekering vergelijken hoeven we eigenlijk niet uit te leggen, want zonder dit te doen zult u onmogelijk tot de goedkoopste uitvaartverzekering kunnen komen. Hiervoor zult u toch echt wel meerdere uitvaartverzekeringen naast elkaar moeten houden, anders zult u niet kunnen weten of de uitvaartverzekering van uw keuze ook de goedkoopste uitvaartverzekering zal zijn. De manier van uitvaartverzekeringen vergelijken is simpel, want hiervoor geeft u op de website van de uitvaartverzekeraars gewoon aan wat uw geboortedatum is en voor welke kosten van de uitvaart u zich wilt verzekeren en direct zult u dan zien welke premie hieraan is gekoppeld. Zodoende is uitvaartverzekeringen vergelijken dus niet erg tijdrovend en weet u vrij snel welke verzekeraar u de goedkoopste uitvaartverzekering kan aanbieden. Het zal natuurlijk ook verschil maken voor de goedkoopste uitvaartverzekering of het een begrafenisverzekering betreft of een crematieverzekering. Een goedkope begrafenisverzekering zal in verhouding met een goedkope crematieverzekering altijd wat duurder zijn. De goedkoopste uitvaartverzekering zal met een crematie dus scherper zijn geprijsd. De goedkoopste begrafenis of goedkoopste crematie zal zeker bijdragen aan een lage premie.

Jonge consument heeft goedkoopste uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering is een verzekering waarbij de premie kosten en de leeftijd van de verzekerde evenredig lopen. Des te ouder u wordt, des te meer premie een uitvaartverzekeraar van u zal verwachten. Jonge verzekerden zullen dus meer in staat zijn de goedkoopste uitvaartverzekering af te sluiten dan een ouder iemand. Daar moet u verder echter niet naar kijken, want aan uw leeftijd kunt u immers weinig veranderen. Zoek gewoon naar de goedkoopste uitvaartverzekering gebaseerd op uw leeftijd, want natuurlijk is het logisch dat een jonger iemand minder betaalt. De goedkoopste uitvaartverzekering hoeft echter ook niet veel te kosten indien u al wat ouder bent. Het blijft altijd een kwestie van goed uitvaartverzekeringen vergelijken en de goedkoopste uitvaartverzekering zal dan vanzelf boven komen drijven. Een uitvaartverzekering voor ouderen is vanzelfsprekend wat prijziger, dus de goedkoopste uitvaartverzekering is van een ander niveau wanneer het een uitvaartverzekeringen voor ouderen betreft.

Goedkope uitvaartverzekering bij ingetogen uitvaart

Het spreekt voor zich dat u eerder tot een goedkope uitvaartverzekering zult kunnen komen indien u een ingetogen uitvaart verkiest boven een uitgebreide uitvaart, aangezien bij een ingetogen uitvaart de kosten aanzienlijk lager zullen liggen en dit zal uw premie voor de uitvaartverzekering ten goede komen en zodoende zal dit dus kunnen leiden tot de goedkoopste uitvaartverzekering. Het is uiteraard een kwestie van smaak, want als u graag een uitgebreide uitvaart heeft zult u er niet onderuit komen om uiteindelijk ook een iets duurdere uitvaartverzekering af te sluiten. Ook dat gaat u natuurlijk nog altijd op zoek naar de goedkoopste uitvaartverzekering.

We geven in het overzicht aan hoeveel u per uitvaartverzekeraar maximaal kunt verzekeren. Wanneer u een zeer uitgebreide uitvaart in gedachte heeft kan het zo zijn dat er al bepaalde verzekeraars af zullen vallen, omdat zij wellicht niet in de dekking van de uitvaartkosten kunnen voorzien. Dat zult u dus even moeten kijken. Indien u geen goed idee heeft van de kosten van een uitvaart kunt u altijd vrijblijvend advies inwinnen bij de verzekeraars. Vergelijk uitvaartverzekeringen vervolgens wanneer alles helder voor u is.

goedkoopste uitvaartverzekering afsluiten

Goedkoopste uitvaartverzekering en medische acceptatie

U kunt al in het overzicht met uitvaartverzekeraars zien dat er ook een kolom staat waarin wordt aangegeven of een uitvaartverzekeraar werkt met medische acceptatie of niet. U ziet dat de meeste verzekeraars dit wel doen, maar dan is het natuurlijk wel zo handig dat u ook weet wat een medische acceptatie inhoudt. Een medische acceptatie wordt door een verzekeraar uitgevoerd door middel van een gezondheidsverklaring. Deze vult u uiteraard waarheidsgetrouw in en vervolgens zal een verzekeraar hiernaar laten kijken om vervolgens te bepalen in hoeverre zij u geschikt achten om direct toe te laten tot de uitvaartverzekering. Een medische acceptatie heeft verder niets te maken met goedkoopste uitvaartverzekeringen of juist dure uitvaartverzekeringen, maar deze heeft gewoon te maken met het feit of een uitvaartverzekeraar een aanvraag van een consument voor de uitvaartverzekering op wilt beoordelen. Zoals u ziet zijn er dus veel verzekeraars die dit willen doen. De meeste mensen zullen geen moeite hebben om tot de uitvaartverzekering te worden toegelaten, maar het kan natuurlijk gebeuren dat een verzekeraar op basis van de ingevulde gegevens op de gezondheidsverklaring vindt dat u niet geschikt ben voor de uitvaartverzekering.

Stel dat u de goedkoopste uitvaartverzekering gevonden hebt bij een verzekeraar die werkt met medische acceptatie en dat deze aan de hand van uw gegevens vindt dat uw gezondheid niet goed genoeg is om u direct toe te laten. U kunt dan door de verzekeraar van deze goedkoopste uitvaartverzekering alsnog worden toegelaten, maar dit zal dan wel gebeuren op basis van carenzjaren. U zou dit kunnen zien als een soort wachttijd, zoals ook wel bij sommige andere verzekeringen het geval is. Overlijden binnen deze zogenaamde ‘wachttijd’ betekent dan dat een uitvaartverzekeraar slechts gedeeltelijk voor de uitvaart zal vergoeden. Hoeveel dit precies zal zijn staat in de polisvoorwaarden vermeld. Stel dus dat de verzekeraar van de goedkoopste uitvaartverzekering u niet gezond genoeg vindt en u aanbiedt om u toch toe te laten, maar met 1 carenzjaar, dan betekent dit simpelweg dat u in het eerste jaar van de uitvaartverzekering op een gedeeltelijke vergoeding voor de uitvaart kunt rekenen, mits u uiteraard in dit eerste jaar zou komen te overlijden.

Heeft u liever geen uitvaartverzekering die met medische acceptatie werkt, dan kunt u gelukkig ook bij een uitvaartverzekeraar terecht die hier niet mee werkt. Mocht ook nog blijken dat zij de goedkoopste uitvaartverzekering voor u hebben, dan is die keuze natuurlijk snel gemaakt. In elk geval is het dus mogelijk om medische acceptatie te omzeilen indien u dit liever niet hebt, maar het is dan natuurlijk de vraag of u de goedkoopste uitvaartverzekering heeft.